Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, wraz z Izbą Domów Maklerskich organizuje konferencję: Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki, która odbędzie się 7 października 2013 w Warszawie (hotel Sheraton).

Galeria:

Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki

Zobacz także:

Słowa kluczowe:

Będzie to unikatowe spotkanie. Wśród konferencji finansowych, bardzo często obracających się w zamkniętym kręgu fachowców, z pewnością wyróżni je i audytorium, i sposób ukazywania tematów.

Oprócz polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VC, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych, zapraszamy liczne grono biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki - właścicieli przedsiębiorstw i menedżerów podejmujących kluczowe decyzje - czyli klientów, aktywnych uczestników rynku kapitałowego.

Podczas panelowych dyskusji położymy nacisk na aspekt praktyczny; wszechstronnie zanalizujemy obecny potencjał naszego rynku finansowego i wskażemy, jak i kiedy z sukcesem wykorzystywać możliwości, które stwarza on przedsiębiorstwom. Posłuży temu m.in. staranny dobór uczestników panelowych dyskusji - osób o niepodważalnym dorobku, wiedzy i - także praktycznym - doświadczeniu. Również biznesmenów, którzy przedstawią case studies.

Tematy paneli stworzą panoramę polskiego rynku finansowego. Będziemy mówić m.in. o źródłach finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawie jako regionalnym centrum kapitałowym, uwarunkowaniach działalności banków i firm inwestycyjnych w dobie gospodarczego spowolnienia, fuzjach i przejęciach, roli private equity i venture capital w wspieraniu i unowocześnianiu przedsiębiorstw.

Wstępny zakres tematyczny:
9.00-11.30
Kapitał dla gospodarki - źródła finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce

 • Źródła finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce - synteza aktualnej sytuacji i perspektywy: TFI, OFE, GPW, inwestorzy indywidualni, PE/VC, obligacje korporacyjne
 • OFE - jak ograniczenie ich roli wpłynie na rynek kapitałowy w Polsce? Czy pieniądze z funduszy mogłyby z sukcesem finansować inwestycje infrastrukturalne?
 • Rola państwa w polskiej gospodarce oraz w pobudzaniu wzrostu gospodarczego
 • Kapitał dla przedsiębiorstw - pomoc i zaangażowanie państwa, w tym Program Inwestycje Polskie i Polskie Inwestycje Rozwojowe oraz fundusze unijne następnej perspektywy budżetowej
 • Banki w Polsce. Sytuacja w finansowaniu wielkich przedsięwzięć i firm. Polityka kredytowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rola inwestorów zagranicznych: konkurencyjność polskiego rynku finansowego i kapitałowego dla podmiotów globalnych. Co robić, by Polska stała się bardziej atrakcyjna dla tej grupy inwestorów, wyróżniała się na tle innych rynków, zwłaszcza państw ościennych?
 • Oczekiwania i wnioski klientów instytucji rynku finansowego. Gdzie firmy widzą bariery? Jak poradzić sobie z pasywnością kapitałodawców i brakiem środków na rozwój?


12.00-14.00
Warszawa jako regionalne centrum kapitałowe. Ewolucja światowych platform obrotu - wpływ na polski rynek

 • Ambicje polityczne Polski - przewodnia rola w Europie Centralnej (m.in. Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski), dołączenie do liderów Unii - i budowa ekonomiczno-finansowych fundamentów tego procesu. Czy i do czego regionalne centrum finansowe w naszej stolicy jest nam potrzebne? Rola i możliwości państwa w jego tworzeniu
 • Powstawanie regionalnych hubów finansowych uzależnione jest od dużego krajowego rynku zbytu, lokalnej bazy inwestorów i banków inwestycyjnych (securities industry), dobrych regulacji i płynności. Analiza: czy Warszawa i Polska te kryteria mogą spełnić?
 • Rozwój GPW na tle regionu. Rys historyczny i współczesność. Rozbudowa i mnożenie parkietów. Kondycja finansowa. Przyszłość: przejmować czy być przejmowanym (inwestor strategiczny), a może status quo? Pozytywy i negatywy tych rozwiązań
 • Regulacje unijne i ich oddziaływanie na polski rynek kapitałowy
 • Globalizacja rynków i liberalizacja obrotu. Zdalni członkowie giełdy: szanse i zagrożenia dla rynku


12.00-14.00
Banki w Polsce. Uwarunkowania działalności w dobie gospodarczego spowolnienia. Rola w pobudzaniu gospodarki

 • Unia bankowa - bezpiecznik i regulator systemu. Organizacja, reguły prawne, koszty działalności. Niebezpieczeństwo nadregulacji
 • Obraz rynku. Kondycja polskich banków. Polska krajem szczupłości kapitałowej?
 • Procesy konsolidacyjne na polskim rynku i ich wpływ na konkurencyjność banków i ofertę dla klientów biznesowych
 • Zaangażowanie państwa w stymulowanie inwestycji poprzez banki. Możliwości - w tym rola BGK, właścicielska rola w PKO BP, system gwarancji
 • Rola banków w planach inwestycyjnych firm, sektorów i całej gospodarki - doświadczenia i opinie menedżerów


12.00-14.00
Fuzje i przejęcia. Czy i tym razem kryzys gospodarczy prowokuje ożywienie na tym rynku?

 • Rola fuzji i przejęć w rozwoju gospodarki i w pobudzaniu wzrostu. Finanse, organizacja, zarządzanie, nowe technologie
 • Nastroje wśród inwestorów na rynku fuzji i przejęć. Czy i tym razem kryzys sprzyja rozwojowi rynku M&A, stwarzając okazje do relatywnie tanich zakupów, przejęć i inwestycji?
 • Co świadczy na korzyść, a co perspektywicznie może szkodzić fuzjom i przejęciom na rynkach naszego regionu?
 • Jakie branże mają w Polsce największe szanse na konsolidacje firm w najbliższych kilku latach?
 • Rola przedsiębiorstw państwowych (prywatyzacja, ale też inwestorzy na rynku). Oczekiwania Skarbu Państwa: między nadmierną kontrolą urzędniczą i oczekiwaniem na akwizycje.
 • Możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć - m.in. finansowanie dłużne, środki własne, fundusze private equity i venture capital, pomoc państwa (w czasie prywatyzacji), fundraising
 • Gdzie się można potknąć? Niebezpieczeństwa w czasie strukturalnych etapów fuzji i przejęć


14.30-16.30
Rola private equity i venture capital w finansowaniu i unowocześnianiu gospodarki

 • Polski rynek na tle Europy i świata. Podmioty zagraniczne i firmy rodzime. Najwięksi gracze. Spektakularne transakcje.
 • Jakie warunki potrzebne są u nas do rozwoju sektora PE/VC. Co idzie dobrze, a co trzeba bezwzględnie poprawić?
 • Fundusze PE w akcji: ryzykanci i cierpliwi. Specjalizacja branżowa i działalność wielosektorowa. Strategie
 • Polskie firmy PE/VC w roli międzynarodowych graczy
 • Rola funduszy w unowocześnianiu firm, a zatem i gospodarki. Systemy zarządzania, struktura przedsiębiorstwa, marketing, sposoby finansowania
 • Proces wyboru zakupu udziałów w mikrofirmach. Ryzyko start-upów - i sukcesy. Czy "aniołowie biznesu" mają szansę się w Polsce upowszechnić?
 • Rola OFE w finansowaniu PE i VC na rynkach zagranicznych vs rynek Polski


14.30-16.30
Silny rynek kapitałowy - atut dla gospodarki. Jego rola w finansowaniu wzrostu gospodarczego, wspieraniu rozwoju kraju i zamożności społeczeństwa

 • Efektywnie działający rynek kapitałowy jako źródło pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw na cele rozwojowe
 • Rynek kapitałowy jako droga konwersji oszczędności firm/obywateli w inwestycje
 • Budowa zaufania do rynku kapitałowego: regulacje w systemie ochrony inwestora. Ewentualne luki. Kogo i czego uczą kryzysy?
 • Rynek kapitałowy jako źródło wpływów do budżetu. Polska specyfika - skala prywatyzacji przez giełdę
 • Rola rynku kapitałowego dla małych i średnich spółek - przed i w trakcie spowolnienia gospodarczego. Pozyskiwanie środków, ale i wprowadzanie ładu korporacyjnego i finansowych standardów giełdowych. Droga z NewConnect na główny parkiet
 • Rynek obligacji: skarbowych, korporacyjnych, samorządowych. Ich rola w finansowaniu inwestycji i innowacji
 • Rola instytucji infrastrukturalnych, szczególnie GPW i KDPW, we wspieraniu rozwoju krajowego rynku kapitałowego w Polsce. Czy potrzebna jest nowa rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jako źródła finansowania kapitałów własnych przedsiębiorstw?
 • Przyszłość branży maklerskiej w Polsce a rozwój giełdy, szanse i wyzwania. Rola giełdy dla rozwoju rynku kapitałowego. Polskie biura maklerskie wobec postępującej globalizacji rynków i liberalizacji obrotu

14.30-16.30
Różne ścieżki i potrzeby pozyskiwania kapitału. Studium przypadków na polskim gruncie


Do udziału konferencji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski IDMSA; Tomasz Bardziłowski - Wiceprezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors SA; Jakub Bartkiewicz - Prezes Zarządu, Narodowy Bank Polski; Rafał Bator - Partner, Enterprise Investors; Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu, Stalprofil SA; Marcin Billewicz - Prezes Zarządu, Copernicus Capital TFI SA; Sebastian Buczek - Prezes Zarządu, Quercus TFI SA; Igor Chalupec - p.o. Prezesa Zarządu, RUCH SA; Grzegorz Chłopek - Prezes Zarządu, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA; Andrzej Foltyn - Partner, Rynki Kapitałowe i Inwestycje Finansowe, Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.; Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu, DGA SA; Mirosław Godlewski - Prezes Zarządu, Netia SA; Mariusz Grendowicz - Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku, Związek Banków Polskich; Rossen Hadjiev - Dyrektor Zarządzający, PineBridge Investments; Zbigniew Jakubas - Prezes Zarządu, Multico Sp. z o.o.; Andrzej Jakubiak - Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego; Sylwester Janik - Partner, Członek Zarządu, MCI Management SA; Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu, Grupa Azoty SA; Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, KOPEX SA; Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; Dariusz Kacprzyk - p.o. Prezesa Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Kalicki - Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA; Piotr Kuszewski - Dyrektor, Departament Inwestycji Kapitałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Mariusz Machajewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS SA; Adam Maciejewski - Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich; Tomasz Misiak - Założyciel, Work Service, Prezes, HMS Investment Fund LTD; Barbara Nowakowska - Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych; Wojciech Ostrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Adam Pawłowicz - Prezes Zarządu, Konsalnet Holding SA; Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki; Wiesław Rozłucki - Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Jacek Siwicki - Prezes, Enterprise Investors; Lucyna Stańczak - Country Director Poland, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; przedstawiciel: Komisja Nadzoru Finansowego; Iwona Sroka - Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA; Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Krzysztof Tokarski - Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA; Ryszard Trepczyński - Członek Zarządu, PZU SA; Maciej Trybuchowski - Dyrektor Wykonawczy, Dom Maklerski IDMSA, Przewodniczący Rady Izby Domów Maklerskich; Marek Wierzbowski - Wiceprezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Grzegorz Zawada - Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Jesteśmy w trakcie potwierdzania osób zaproszonych do udziału w poszczególnych sesjach. Agenda konferencji aktualizowana będzie w portalu www.wnp.pl.

 

Bezwzględnym warunkiem, który umożliwi udział w konferencji, jest zarejestrowanie się do 3 października 2013 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.